Det är nu 1 1/2 år som vi varit ute på kanal och segelresa (Med uppehåll under sommar och vinter varje år). Sakta, sakta glider vi mot Sverige.

Någon omväg över Berlin blir det nog hösten 2014 . Hemma med båten i Sverige blir vi nog först kanske våren 2015. Vi har inga detaljerade planer när vi luffar runt med Johanna. Det är inte närmsta vägen som gäller på denna resa.